basket icon

-40% საბან-ბალიში

დაათვალიერეთ

ზოგადი დებულებები


ბოლო განახლების თარიღი: 18/06/2024


კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს საიტზე. თქვენს მიერ jysk.ge ვებ-გვერდზე შესვლა და ამ ვებ-გვერდზე ან მისი მეშვეობით პროდუქციის შეძენა, მიღებული ინფორმაციის ან მომსახურების გამოყენება გულისხმობს იმას, რომ თქვენ თანახმა ხართ შეასრულოთ ამ მოხმარების წესებით დადგენილი პირობები. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ ეთანხმებით jysk.ge-ს მიერ დადგენილ მოხმარების წესებს გთხოვთ, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ ვებ-გვერდით სარგებლობა. jysk.ge იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს განაახლოს ან შეცვალოს მომხმარებლის წესები, საკუთარი შეხედულებისამებრ, ყოველგვარი წინასწარი შეტყობინების გარეშე. თქვენ ვალდებული ხართ გაეცნოთ ვებ-გვერდზე განთავსებულ ამ მოხმარების წესების მიმდინარე ვერსიას ვებ-გვერდზე ყოველი ვიზიტისას. ვებ გვერდზე რეგისტრაციისას თქვენ ადასტურებთ რომ გნებავთ მიიღოთ სპეციალური შემოთავაზებები, სარეკლამო სიახლეები, ვაკანსიები და სხვა სახის წერილები თქვენ მიერ რეგისტრაციისას მითითებულ ელ.ფოსტაზე.

1.ინფორმაცია მოვაჭრის შესახებ:

შპს „სანნა“ ს/კ 404508154;
იურიდიული მისამართი: 0102, ქ.თბილისი დ.აღმაშენებლის გამზირი 158;
ელ.ფოსტა: lawyer@dgholding.ge; online@jysk.ge;
ტელეფონის ნომერი: 0322117777.

მოვაჭრის მიერ მომხმარებლის მოთხოვნის განხილვის წესი:
მომხმარებლის მოთხოვნის განსახილველად, მომხმარებელი ვალდებულია დაუკავშირდეს მოვაჭრის ცხელ ხაზს: 0322117777. თუ მისი მოთხოვნის დაკმაყოფილება სატელეფონო კომუნიკაციის შედეგად ვერ განხორციელდა, მომხმარებელი ვალდებულია ელექტრონულ ფოსტაზე lawer@dgholding.ge წერილობით გამოაგზავნოს თავისი მოთხოვნა, რომლის განხილვაც მოვაჭრის მიერ მოხდება არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა.

2. ვებ-გვერდის გამოყენების წესები

წინამდებარე ვებ გვერდი არის მხოლოდ მომხმარებლის პირადი გამოყენებისთვის და იკრძალება მისი კომერციული მიზნებისთვის გამოყენება. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა მომხმარებელი უფლებამოსილია შეიძინოს ვებ გვერდის მეშვეობით გასაყიდი საგნები ნებისმიერი ჯგუფის სახელით თუ მომხმარებელს გააჩნია შესაბამისი უფლებამოსილება. მომხმარებელს ეკრძალება ვებ-გვერდის დეკომპელირება, დაშლა, გაქირავება, გაყიდვა, ლიცენზირება ან ნებისმიერი სხვა სახის გადაცემა. ასევე მომხმარებელს ეკრძალება ქსელების მონიტორინგი ან პროგრამების გამოყენება რაც მას შესაძლებლობას მისცემს მიიღოს და გამოიყენოს სხვა მომხმარებლების შესახებ მონაცემები. მომხმარებელს ეკრძალება ამ ვებ-გვერდის მეშვეობით მცდარი, უკანონო ან არასწორი ინფორმაციის მიწოდება ნებისმიერი მესამე მხარისადმი. მომხმარებელს ეკრძალება კომერციული მიზნებისთვის ამ ვებ-გვერდის ტექსტის ან სხვა შინაარსის კოპირება, მოდიფიცირება, რეპროდუქცია, გამოცემა, დისტრიბუცია, ჩვენება ან მესამე პირებისადმი გადაცემა. იკრძალება ამ ვებ გვერდის ნებისმიერი არაავტორიზებული გამოყენება. ვებ-გვერდზე არსებული პროდუქცია და ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას წინასწარი შეტყობინების გარეშე. jysk.ge არ იძლევა გარანტიას იმაზე, რომ ეს ვებ-გვერდი ან მისი მეშვეობით მიწოდებული ინტერნეტ-მომსახურებები იმუშავებს შეცდომების ან შეფერხებების გარეშე.

3. შეკვეთის განთავსების პირობები

ინტერნეტ მაღაზიით საქონლის ყიდვა (შეძენა) წარმოადგენს რიგ პირობებს რომელსაც ასრულებს მომხმარებელი (მყიდველი). ესენია:  
საქონლის (პროდუქტის) ან მომსახურების (სერვისის) არჩევა და მისი დამატება მომხმარებლის კალათაში;
მომხმარებლის (მყიდველის) საიტზე რეგისტრაცია; რეგისტრაციის დროს შეყვანილი უნდა იქნას მომხმარებლის რეალური მონაცემები და აქტუალური ინფორმაცია.
ნებისმიერი პასუხისმგებლობა რეგისტრაციის დროს შეყვანილ ინფორმაციაზე ეკისრება მომხმარებელს;
შეკვეთის განხორციელებისათვის და ანგარიშსწორების გაფორმებისათვის აუცილებელია მონაცემების მითითება.
შეკვეთის გაფორმებად ითვლება მომხმარებლის თანხმობა იმ დროისათვის არსებულ გამყიდველის აქტუალურ მოხმარების წესებზე. 
შენიშვნა: უმჯობესია, პროდუქციის შეძენამდე მარაგი გადაამოწმოთ ოპერატორთან.  

4. მიწოდების პირობები

მიწოდების სერვისით სარგებლობა ფასიანია, რაც მითითებულ იქნება ყოველი, კონკრეტული ნივთის ყიდვის შემთხვევაში. კომპანიის მიზეზით თანხის შემცირებისას (იგულისხმება თანხის ნაწილის დაბრუნება პროდუქციის არ ქონის ან დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში) მიწოდების ღირებულება არ იცვლება. ნივთის ყიდვის შემდეგ ჩვენი ოპერატორი დაგიკავშირდებათ და შეათანხმებს მიწოდების დღეს (საათის დაზუსტება არ არის შესაძლებელი). თუ აღნიშნულ დღეს მყიდველი არ იქნება მის მიერ მითითებულ მისამართზე, კომპანია ნივთს აბრუნებს „იუსკი“-ს ცენტრალურ საწყობში - ქ. თბილისი, ა. წერეთლის გამზ. N126. მყიდველი ვალდებულია სწორედ ამ მისამართიდან გაიტანოს შეძენილი ნივთი. თუ მყიდველს სურს შეძენილი ნივთის ხელახლა მიწოდება, აღნიშნული მომსახურების საფასურს ის იხდის ხელმეორედ.

შეძენილი პროდუქციის ადგილზე მიწოდება ხდება, თბილისის მასშტაბით 3-5 სამუშაო დღის, ხოლო რეგიონებში 5-10 სამუშაო დღის განმავლობაში. ავეჯის მიწოდებას შესაძლოა დასჭირდეს დაახლოებით 10 სამუშაო დღე. 

• ავეჯი გაიცემა ასაწყობ, შეფუთულ მდგომარეობაში;
• თბილისის მასშტაბით 1000 ლარამდე შეძენილი ავეჯის სართულებზე ატანა და აწყობა არ შედის მომსახურებაში;
• თბილისის მასშტაბით 1000 ლარზე მეტი ღირებულების ავეჯის შესყიდვის შემთხვევაში მოქმედებს აწყობის სერვისი; (სატვირთო ლიფტის დაზიანების/არ არსებობის შემთხვევაში სართულებზე ატანა არ შედის მომსახურებაში);
• რეგიონებში მიწოდებული შეკვეთის სართულებზე ატანა და აწყობა არ შედის მომსახურებაში.

* შენიშვნა: თბილისის მასშტაბით 1000 ლარამდე ღირებულების შეძენილი ავეჯის ლიფტით ატანა და აწყობის ღირებულებაა 70 ლარი.
ლიფტის დაზიანების შემთხვევაში სართულზე ატანის ღირებულება განისაზღვრება - 1 სართული: 15 ლარი.

მომხმარებელი ვალდებულია კურიერის თანდასწრებით შეამოწმოს მიღებული ნივთები და მხოლოდ ამის შემდეგ მოაწეროს ხელი მიღება-ჩაბარების დოკუმენტს. მიღება-ჩაბარების დოკუმენტზე ხელის მოწერით ადასტურებს ჩამოთვლილი პროდუქციის სრულად და გარეგნულად უნაკლო მდგომარეობაში მიღებას.

შეკვეთის პირობა - მიტანის გარეშე
ონლაინ შეძენილი ნივთის ადგილიდან გატანა შესაძლებელია JYSK ცენტრალური საწყობიდან. მისამართი: ქ. თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზ. N126.
შეკვეთის დასადასტურებლად და გატანის დღის დასაზუსტებლად JYSK ოპერატორი დაგიკავშირდებათ, შეკვეთის განთავსებიდან 48 საათის განმავლობაში.5. ანგარიშსწორების პირობები

მომხმარებელს შეუძლია jysk.ge ვებ-გვერდზე განთავსებული პროდუქციის ღირებულება გადაიხადოს საგადახდო ბარათის გამოყენებით.
ინტერნეტ მაღაზიის მეშვეობით განხორციელებული შეკვეთის ფასის საგადახდო ბარათების მეშვეობით გადასახდელად გამოყენებულ უნდა იქნას
ა. საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული ბანკების მიერ ემიტირებული (VISA, MASTERCARD და AMEX) სისტემების საგადახდო ბარათები.
ბ. საერთაშორისო ბარათები* - VISA, MASTERCARD და ChinaUnion.
* საერთაშორისო ბარათით სარგებლობისათვის, გამოიყენეთ TBC ბანკის გადახდის არხი. 

6. კონფიდენციალობისა და პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების პირობები

ჩვენი კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია თქვენი პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოება და იმის უზრუნველყოფა, რომ თქვენ გესმოდეთ, თუ როგორ ხდება ამ ინფორმაციის გამოყენება. კონფიდენციალობის მიზანია განგიმარტოთ როგორ გამოიყენება და შეინახება ის პერსონალური ინფორმაცია, რომლის გაზიარებასაც თქვენ ახდენთ ჩვენთვის www.jysk.ge ვებგვერდის საშუალებით.

ინფორმაციის დაცვა 

თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია შეიძლება დამუშავდეს და შენახულ იქნეს შპს „სანნა“-ს კომპიუტერებში. ყველა სახის პირადი ინფორმაციის მოპოვება მოხდება მხოლოდ თქვენი თანხმობის საფუძველზე. ინფორმაციის გადაცემა მესამე პირებზე ასევე არ მოხდება თქვენი თანხმობის გარეშე. გამონაკლისი შესაძლოა გახდეს კანონით დადგენილი შემთხვევები.
ჩვენ ვაცხადებთ რომ:
• დავიცავთ თქვენი მონაცემების კონფიდენციალურობას;
• არ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს უკანონოდ;
• თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად, მოგაწვდით სრულ და დეტალურ ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით.


პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების საფუძველი და მიზანი

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების საფუძველს წარმოადგენს თქვენი თანხმობა  (პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი).

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზანს წარმოადგენს:
• კომპანიის მხრიდან ვალდებულების ჯეროვანი შესრულება;
• კომპანიის მხრიდან „წესებსა და პირობებში“ შეტანილი ცვლილებების შესახებ მომხმარებლის ინფორმირება;
• მომხმარებელთან კომუნიკაცია;
• პერსონალურ ინფორმაციაში მითითებული ხარვეზის/უზუსტობის აღმოფხვრა;
• CV/რეზიუმეს განხილვა/დამუშავება;
• ონლაინ განვადების დამუშავება;
• ლოიალობის პროგრამა;
• პროდუქციის საგარანტიო მომსახურება;
• მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა;
• გაწეული მომსახურების შესახებ გამოკითხვის/კვლევის ჩატარება;
• საჩივრის/პრეტენზიის განხილვა, ასევე ხარვეზის აღმოჩენისა და აღმოფხვრა;
• მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე განხორციელებული შეკვეთის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
• მომხმარებლის მხრიდან ვებ-გვერდზე jysk.ge განხორციელებული აქტივობის მონიტორინგი;
• კომპანიის სისტემის არაკანონიერი გამოყენების პრევენცია;
• მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდის არამართლზომიერი გამოყენება;
• მარკეტინგული და სხვა აქტივობების განხორციელება  (საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, თავი II, მუხლი 12. მონაცემთა დამუშავება პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით).

თქვენ მიერ გაცხადებული თანხმობა გულისხმობს ზემოაღნიშნული ნებისმიერი მიზნისთვის თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას. 
პერსონალური მონაცემების დამმუშავებელი და მესამე პირზე გადაცემის საფუძველი
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ახორციელებს შპს „სანნა“ ს/კ 404508154 (მისამართი: ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის გამზირი 158; ელ.ფოსტა: online@jysk.ge ) და მის მიერ განსაზღვრული მონაცემთა დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირი შპს „დჯ ჯგუფი“ ს/კ 402171109 (მისამართი: ქ.თბილისი, 0102, დ.აღმაშენებლის გამზირი 158; ელ.ფოსტა: lawyer@dgholding.ge) თავისი თანამშრომლების მეშვეობით.
• თქვენი პერსონალური მონაცემების გაზიარება შეიძლება დაგვჭირდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;
• შესაბამისი სამართალდამცავი ორგანოებისთვის გამოძიების ფარგლებში;.
• იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენი საქმიანობის ფარგლებში ვიყენებთ მესამე მხარეების, სხვა პროვაიდერის მომსახურებას,  შესაძლებელია დაგვჭირდეს მათთვის თქვენი პერსონალური მონაცემების გაზიარება კონკრეტული დავალებების შესასრულებლად. 

მომსახურების მომწოდებელ მესამე პირებთან თანამშრომლობის მაგალითებია:
• მომხმარებლის მიერ შეძენილი ნივთის მიწოდება (კურიერი/გადამზიდი ორგანიზაცია); 
• პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით სმს/ელ-ფოსტაზე შეტყობინებების დაგზავნა. 
მესამე პირებისთვის თქვენი პერსონალური მონაცემები იქნება ხელმისაწვდომი მხოლოდ იმ ფარგლებში და იმ პირებისთვის ვინც უშუალოდ საჭიროებს მონაცემებთან წვდომას სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების მიზნით.


თქვენი უფლებები

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ და მიიღოთ თქვენს შესახებ შემდეგი ინფორმაცია: 
• რა მონაცემებს ვამუშავებთ თქვენს შესახებ; 
• რა არის თქვენი მონაცემების დამუშავების მიზანი; 
• რა არის თქვენი მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი; 
• როგორ მუშავდებოდა/მუშავდება თქვენი მონაცემები; 
• ვისთვის მოხდა თქვენი მონაცემების გაზიარება; 
• მონაცემთა გაცემის საფუძველი და მიზანი. 

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ, იმ მონაცემების ასლი, რომელსაც ვამუშავებთ და მოთხოვნილ ინფორმაციას მოგაწვდით 10 სამუშაო დღის ვადაში.
კანონმდებლობის შესაბამისად, თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი მონაცემის ცვლილება, დამუშავების შეწყვეტა, განახლება, დამატება, გადატანა, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება, თუ ის არის არასრული, არაზუსტი, მოძველებული ან უკანონო გზით მოპოვებული, კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვების გათვალისწინებით.

თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისათვის გამოყენების შეწყვეტა. 
თუ გსურთ ამ უფლების გამოყენება, შეგიძლიათ: 
ა. მოგვწეროთ მისამართზე online@jysk.ge .
ბ. დაგვიკავშირდეთ ცხელი ხაზის ნომერზე 032 211 77 77.
გ. მომხმარებლის პირადი კაბინეტიდან ნებართვაზე მონიშვნის მოხსნით.
დ. ელ-ფოსტაზე მიღებული შეთავაზებიდან ლინკზე Edit preferences or Unsubscribe კლიკით.

ინფორმაციის შეგროვება

ვებ-გვერდის ზოგიერთი ფუნქციის გამოსაყენებლად მოითხოვება რეგისტრაცია. თუ თქვენ რეგისტრირდებით ან დარეგისტრირებული ხართ ჩვენი ონლაინ მომსახურების მიმღებად, ამავე დროს ირჩევთ მოგვაწოდოთ გარკვეული სახის პირადი ინფორმაცია, როგორიცაა: თქვენი სახელი, მისამართი, ელექტრონული ფოსტა და ტელეფონის ნომერი. რეგისტრაციის პროცესში თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ და შეინახოთ, შეცვალოთ ან წაშალოთ პირადი მონაცემები, რომლებსაც მიუთითებთ ვებ-გვერდზე. ასევე შეგიძლიათ პაროლის შეცვლა ნებისმიერ დროს. უფლებას ვიტოვებთ  მონიტორინგი გავუწიოთ ელექტრონულ მიმოწერას, იმისათვის რომ მოხდეს ინსტრუქციების გადამოწმება და დაზუსტება იმისა, რომ ვაკმაყოფილებთ ჩვენი მომსახურების სტანდარტებს. 

ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ:
• ფიზიკური პირი - მომხმარებლის სახელი/გვარი, პირადი ნომერი, საკონტაქტო ტელ/ნომერი, ელ-ფოსტა, მისამართი, IP მისამართი, საიტზე აქტივობა.
• იურიდიული პირი - კომპანიის დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი, კომპანიის თანამშრომლის (ფიზიკური პირის) საკონტაქტო ინფორმაცია, IP მისამართი, საიტზე აქტივობა.

ჩვენ ასევე შესაძლოა გამოვიყენოთ მცირე ზომის ფაილები, რომელიც ინახება მომხმარებლის მყარ დისკზე, როგორც მომსახურების შემადგენელი ნაწილი, რათა უზრუნველვყოთ კლიენტების შესახებ ინფორმაციის მიღება და კლიენტების დაცვა ონლაინ რეჟიმში მათი ანგარიშების არასანქცირებული გამოყენებისაგან. ამასთან, ჩვენ არ ვიყენებთ კლიენტის კომპიუტერში არსებულ ფაილებს პირის მიერ ინტერნეტით სარგებლობის მონიტორინგისათვის.

7. სხვა საიტებთან დამაკავშირებელი ბმულები (links)

მაშინ, როდესაც jysk.ge გთავაზობთ ბმულებს მესამე პირების ვებ-გვერდებთან, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ jysk.ge რეკომენდაციას უწევს ამ ვებ-გვერდებს ან მათი მეშვეობით შემოთავაზებულ პროდუქტებს, მომსახურებებს, მოსაზრებებს, იდეებს ან ინფორმაციას. ამ ბმულების გამოყენებისას თქვენ მოქმედებთ მხოლოდ თქვენი რისკით და jysk.ge არ იღებს არანაირ ვალდებულებას ან პასუხისმგებლობას ამ ვებ-გვერდების შემცველობაზე, გამოყენებაზე ან ხელმისაწვდომობაზე. თუ თქვენ გადაწყვეტთ ისეთ ვებ-გვერდზე გადასვლას, რომელიც ჩვენს კონტროლს არ ექვემდებარება, ჩვენ არ გაძლევთ არანაირ გარანტიას, პირდაპირს თუ ნაგულისხმევს, თქვენს მიერ ასეთი საიტის გამოყენებასთან ან გამოყენების შეუძლებლობასთან, საიტის შემცველობასთან მათ შორის მის სისწორესთან, სისრულესთან, სანდოობასთან ან რაიმე კონკრეტული მიზნით ვარგისიანობასთან დაკავშირებით; ასევე, ჩვენ არ გაძლევთ გარანტიას, რომ ეს საიტი ან მისი შემცველობა თავისუფალია ისეთი პრეტენზიებისგან, რომლებიც შეიძლება უკავშირდებოდეს საავტორო უფლებას, სავაჭრო ნიშანს ან მესამე პირების უფლებების სხვა დარღვევებს. ჩვენ ასევე არ გაძლევთ გარანტიას, რომ ასეთი საიტი ან მისი შემცველობა თავისუფალია ვირუსებისგან ან სხვა სახის დამაზიანებელი ფაქტორებისგან. ჩვენ არ გაძლევთ გარანტიას ინტერნეტში არსებული დოკუმენტების ნამდვილობაზე. jysk.ge არ შეუმოწმებია ასეთი ვებ-გვერდების შემცველობის სინამდვილე, სისწორე, გონივრულობა, სანდოობა ან სისრულე. გარდა ამისა, ამ მესამე პირების ვებ-გვერდებს შეიძლება ჰქონდეთ ჩვენი ვებ- გვერდისგან განსხვავებული უსაფრთხოების პოლიტიკა ან უსაფრთხოების სხვა პრაქტიკა, რის გამოც აუცილებელია გაეცნოთ ამ სხვა საიტების პოლიტიკას მანამ, სანამ გაცვლით თქვენს პირად ინფორმაციას.

8. მოქმედი კანონმდებლობა და იურისდიქცია

ეს ვებ-გვერდი და მისი მოხმარების წესები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით და უნდა განიმარტოს მის შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, თქვენ ცხოვრობთ თუ არა და აწარმოებთ თუ არა ბიზნესს საქართველოში. jysk.ge-ს წინააღმდეგ მიმართული ყოველგვარი სარჩელი და ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიშვება ან დაკავშირებულია თქვენს მიერ ამ ვებ-გვერდის წვდომასა და მის სარგებლობასთან, ასევე ამ მოხმარების წესების დებულებებთან, თქვენს მიერ უნდა წარედგინოს მხოლოდ საქართველოს სასამართლოებს. ეს ვებ-გვერდი არ ეხება და არ არის გამიზნული გასავრცელებლად ან გამოსაყენებლად ნებისმიერი პირის ან ორგანიზაციის მიერ ნებისმიერი იურისდიქციის ტერიტორიაზე ან ქვეყანაში, სადაც ამ ვებ-გვერდის გამოქვეყნება, ხელმისაწვდომობა, ასეთი გავრცელება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება ადგილობრივ კანონმდებლობას ან წესებს. თუ თქვენ განიზრახავთ ინფორმაციის მიღებას ამ ვებ-გვერდიდან, თქვენვე იქნებით პასუხისმგებელი ყველა შესაბამისი ადგილობრივი, საერთო-სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე და ასეთი იურისდიქციის ტერიტორიებზე თქვენს მიერ ამ ვებ-გვერდით სარგებლობა იქნება მხოლოდ თქვენი რისკი. თქვენი კონკრეტული გარემოებების შესაბამისი სახელმძღვანელო რჩევების მისაღებად დაუკავშირდით თქვენს იურიდიულ მრჩეველს.

9. ფორს-მაჟორი

შეთანხმებაში მონაწილე მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი ამ შეთანხმების პირობების შესრულებაზე იმ შემთხვევაში, თუ ეს გამოწვეულია ისეთი ფორს-მაჟორული მდგომარეობით, რომლის დროსაც მხარეთათვის მათი შესრულება შეუძლებელი ხდება. ფორს-მაჟორში იგულისხმება ომი, სტიქიური უბედურება (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი, მეწყერი), ეპიდემია/პანდემია და სხვა ნებისმიერი გარემოება, რომელიც მხარეთა კონტროლს არ ექვემდებარება. აღნიშნულის შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების ვადები შესაბამისად გადაიწევს ფორს-მაჟორული გარემოებების მოქმედების ვადის მიხედვით. ამ დროს მხარე პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდება მხოლოდ ფორს-მაჟორული გარემოების არსებობის პერიოდში. ეს ვალდებულებები დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს ფორს- მაჟორული გარემოებების მოქმედების შეწყვეტის შემდეგ.

სიახლეების გამოწერა

კალათა

ჯამური ფასი:


გაგრძელება